torsdag 26 mars 2009

Psykisk Livräddning - när smärtan blir outhärdlig!

Sitter på morgontåget och blir så berörd när jag läser i Metro om Folkhälsorapporten för 2009 från Socialstyrelsen, ungas psykisk ohälsa ökar, både bland killar och tjejer och ökar dramatiskt bland unga kvinnor 16-24 år. Många mår så dåligt att de försöker ta sitt liv, och flera mister livet i dessa psykiska olycksfall!

Själv är jag på väg till jobbet på NASP, (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) och jag arbetar sista perioden för WNS, det Västsvenska Nätverket för Suicidprevention med bas i Göteborg.

Som ett regeringsuppdrag skall en Första Hjälpen tas fram vid psykisk ohälsa, men i väntan på detta finns ingen tid att spilla, ingen ska behöva må så psykiskt dåligt att den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv- Nollvisionen vinner mark, men det går långsamt!

Till Dig som mår jättedåligt vill jag säga: ”Vänta! Det finns hjälp, även för dig - du är varken värdelös eller hopplöst förlorad. Och du är inte ensam!”

Jag brukar jämföra den psykiska smärtan med den smärta man känner vid ett svårt sorgebesked, det tycks och känns outhärdligt men det går att överleva, jag VET.
Att prata med någon, att sms:a, eller maila hjälper. Du kan maila till mig om du vill: mia.franzen@gmail.com

Jan Beskow har tillsammans med Li Wikström arbetat fram en broschyr med bl a konkreta samtalstips kallad ”Psykisk Livräddning”. I broschyren finns också uppgifter om vart man kan vända sig när smärtan känns outhärdlig. http://www.suicidprev.com/, där finns Psykisk Livräddning och flera bra föreläsare är knutna till WNS som kan ”Psykisk Livräddning”.

Använd ”Psykisk Livräddning” nu och ge människor verktyg att hjälpa sig själva och andra! Det är inte konstigare än att visa var flytvästarna finns på båtar, det ger fler överlevare.

Snälla fina Du, ge inte upp! Ge livet en chans till…Vänta lite, vänd dig till någon. Jag tänker intensivt på Dig varje dag, och på dem som finns i din närhet. Våga berätta och orka lyssna!

Mia

Samtalstips ur Psykisk Livräddning:

• Fånga upp din rädsla och hantera den
• Våga fråga om suicidalitet
• Glöm allt annat. Låt det ta den tid det tar
• Se den lidande medmänniskan
• Nalkas försiktigt – backa vid behov
• Be personen berätta – lyssna noga
• Visa vad du känner
• Trygga, trösta, återupprätta
• Nästa steg? Anknyt till anhöriga, andra hjälpare