torsdag 4 juni 2009

Mina fem viktigaste EU-frågor

1. Du kan rösta på mig om du har förtroende för att jag kommer att driva de frågor jag/du anser är viktiga

2. De fem viktigaste frågorna

1. Ungdomars hopplöshetskänsla vid tex arbetslöshet måste tas på allvar. Jag tror att det är rent farligt att ignorera deras brist på framtidstro i kristider. Ett arbetskraftsutbyte, enklare jobb över Europa, kan vara ett alternativ. Då rutas vår unga generation genom mer språkkunskaper och samtidigt känslan av att vara i en gemenskap, att vara en en europé.

2. Jag vill i samarbete med övriga europa jobba med det växande folkhälsoproblemet psykisk ohälsa och suicid. EU behöver bli mer folkligt förankrat och tillgängligt- känslan av maktlöshet är en riskfaktor för alla.

3. Jag vill jobba för bättre/säkrare mat. Jag vill inte ha genmanipulerat (som dessutom tagits patent på) som jag anser är en lek med naturen vars konsekvenser vi inte kan överblicka.

4. Jag vill jobba för ökad moral bland politiker och tjänstemän. Jag anser att man alltid ska vara mycket försiktig med det förtroende man fått och hantera människors skattepengar på ett juste sätt så att mycket kommer tillbaka. Administration och makten ska inte sko sig. Det är farligt för demokratin att etablerade politiker, och fackpampar, håller varandra om ryggen och ger sig själva orimliga förmåner. mer genomskinlighet som ökar det personliga ansvaret är en bra lösning för att inte göda politikerföraktet.

5. Jag vill ha Euro i sverige, mer konkurrensneutrala skatter/byråkrati för företagande (våra småföretag ska också leva) och bättre socialt skyddsnät för den som vågar pröva sina idéer i ett företag. Nu är reglerna helt uppåt väggarna när skatt ska betalas redan innan inkomsterna trillat in... Vi stjälper våra företag.

Egentligen kan listan göras mycket längre, men om jag ska prioritera är nog dessa frågor högst i kurs nu.