lördag 23 augusti 2014

Mina främsta landstingsfrågorKryssa Mia Franzén, tvåa på landstingslistan
Det behövs ett starkt folkparti som står upp för människovärdet även i kristider. En röst på mig är ett förtroende som jag är rädd om men inte rädd för. Jag ger mig  inte- respekt, tolerans, omtanke och ett bra bemötande är givet i framtidens sjukvård!

Kontakta mig gärna: mia.franzen@gmail.com
miafranzen.blogspot.se

Den som lever med psykisk ohälsa ska ha en stabil vårdkontakt och rätt till samtalsstöd när det behövs. Fler kuratorer och psykologer måste utbildas och anställas på husläkarmottagningar Ingen ska behöva dö pga sin psykiska ohälsa- varje människa är värdefull även då den själv inte förmår se det!

Stärk stödet till anhörigvårdare. Vi måste bli bättre på att se och höra även deras behov. Anhörigvården är en ovärderlig insats men måste ske frivilligt!

Ingen ska behöva dö i ensamhet! Det behövs fler händer att hålla i vården, någon som kan lyssna och finnas där både för patienten och de närstående. Fler behövs för att den psykosociala omvårdnaden. Att vara barn till en döende förälder kräver särskilt anpassade åtgärder- vi får inte glömma barnen!

Vi är i skriande behov av fler läkare och sjuksköterskor.Många arbetskraftsinvandrare är redan verksamma i sjukvården och har lärt sig svenska!  Men nysvenska anställda behöver bättre uppstartsstöd.
Det behövs bl a mentorer, intensiv träning i tal och avlastning i skrivdelen av fler läkarsekreterare.
En patient eller närstående har rätt att förstå och bli förstådd av sin läkare/sjuksköterska. 

Inga kommentarer: