onsdag 7 mars 2012

Den suicidala människan som projektägare-

Ett överlevnadsprojekt av Mia Franzén

Med tack för all inspiration och kunskap till NASP: Danuta Wasserman,Britta Alin Åkerman, Elizabeth Mårtensson och SPIV Jan Beskow, Else-Marie Törnberg,Ingvor Blom m fl samt Margit Ferm, SPES och min allra bästa väninna Pia Duroj för kloka råd och tips.

2 modeller finns idag

1 Den psykiatriska sjukdomsmodellen - där suicidalitet är ett symtom på psykisk sjukdom (enl DSM IV vid borderlinepersonlighetsstörning och depression) Suicidalitet förekommer dock vid praktiskt taget alla psykiska störningar.


2 Den suicidala processen – där suicidalitet är en egen psykologisk process


Båda har ett utifrånperspektiv och ser suicidaliteten som patologisk.En patient tar inte livet av sig för att hon har en psykisk störning…

utan för att hon inte står ut med den psykiska störningens konsekvenser


Den psykiska störningens konsekvenser – del av riskanalysen

Skörhet/känslighet
Överväldigande impulser vid ”triggers”
Suicidalt modus
Varningssignaler (som personen själv kan uppfatta)
Överbelastning, negativ stress, påfrestningar
Worst case- vad utlöste det ? Lärdom?Den suicidala människan är ägare av sina egna känslor och tankar
+
Släppa in en god rådgivare i projektet
=
ett Överlevnadsprojekt, gemensamt istf ensamt, 2 är fler än 1Ägare av överlevnadsprojektet:

Ibland överväldigas jag av smärta, oro, sorg och suicidtankar.
Men det är fortfarande jag som tänker.
Jag är inte maktlös.
Jag behöver hjälp att inte hamna i tankeolycksfall.
Jag äger mitt livsprojekt.

Individuell (suicidpreventiv) projektplan

Syfte : Överleva, ta kontroll över impulser, ha en plan för ”före, under och efter”
Lägesbeskrivning – Skyddsfaktorer
Hinder för livslust – Riskanalys
Projektägarens behov
Åtgärder, konkreta med tidsplan och ansvarsfördelning
Åtgärdstrappa för risk och skademinimering”Mias hjälpande hand” under akut smärta
Trygga(en kupad hand), trösta(tummen), återupprätta(med pekfingret peka på positiva upplevelser bakåt av upprättelse),långfingret(gör inga hastiga rörelser, var stilla, sitt ner),lillfingret(fatta inga stora beslut)- en uppsträckt hand (påkalla hjälp)

”Klara vagnen” – 7 överlevnadsstjärnor
Förebyggande av akut smärta

Smärtstilla inte
Säg ifrån! Sålla negativ stress
Tänk positivt, ibland med tvång
Mindfullness
Sök hjälp, i tid
Våga berätta, Vad lär jag mig av detta?
Medge skörhet och var vaksam


Trauma
Efter akut smärta Behöver personen:
1: värme, trygghet, närhet - omvårdad
2: någon som lyssnar och tröstar
3: hjälp att förstå och förlåta kontrollförlusten över impulserna
4: vad kan vi lära och återkoppla i vårt projekt
5: gardera för naturliga kontrollförluster – ett förlåtande system (som kompenserar för brister)
6: hitta ett sunt förhållningssätt till suicidalitet – ett livslångt projekt

Olycksfallsteorin (Jan Beskow)Fysiska olycksfall
Psykiska/psykologiska olycksfall


= Skuldavlastande, avtabuerande, normaliserande


Traumapatient - behöver trygghet och värme

Vårdgivaren/rådgivaren bör Våga fråga om smärtlindring
Berätta om Vanliga symptom- normalisering
Prata om Livslusten
Jabba med Överlevnadsstrategier
Informera om Vilken hjälp som finns
Lämna ut personligt Journummer
Göra Korta avtal

Vi behöver folkbildning i
Psykisk Livräddning
Alla ska:
Kunna tala om existentiella frågor - om liv, död, döende och suicid
Känna till grunderna för ångest, depression och suicidalitet
Veta hur man talar med personer som har sådana problem
Veta vart man hänvisar dem om man inte klarar det själv

Risk- och friskfaktorer
Ålder
Kön
Kultur
Psykisk ohälsa/hälsa
Missbruk/balanserat bruk
Ångest & rädsla/trygghet
Kroppslig sjukdom/stöd
Förluster/tröst
Kränkningar/återupprättelse
Ensamhet/i ett sammanhang

Dikt av Mia om
En Medmänniskas betydelse

När jag ser dig
kan jag se dig växa
när min blick finner din
försvinner din mörka skugga och du träder in i det varma ljuset.

Du faller in i mina armar
som den törstande finner brunnen
och trots det vet jag
att det jag ger är blott en droppe.

Varför ger ingen annan varför ser ingen det jag ser?
varför blir min famn så innerligt behövd?

Jag trodde att jag var liten
att jag var rädd i mitt mörker
men att se,
den som är i skuggan,
träda fram i ljuset,
in i min famn
det är en gåva,
jag ödmjukt tar emot från dig
du som inte,
just nu,
ser ditt värde.

När min blick finner din
försvinner din mörka skugga
och du tar med dig ljuset,
in i mitt liv.

Du gör alltid skillnad, du är alltid värdefull!

Inga kommentarer: